Log in
 
Contact Registreren

Electrotechnische Vereeniging

Welkom op de homepage van de Electrotechnische Vereeniging, kortweg ETV. Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws
Aankondiging Algemene Vergadering
16 Jul 2015 16:54

Algemene Vergadering

3 augustus 2015 – Snijderszaal – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 3 juli 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Begroting Lustrumopening

7. WVTTK

8. Rondvraag

9. Sluiting

Gezien het feit dat de...

Lees verder

Algemene Vergadering

3 augustus 2015 – Snijderszaal – 11:00

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 3 juli 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Begroting Lustrumopening

7. WVTTK

8. Rondvraag

9. Sluiting

Gezien het feit dat deze AV in de zomervakantie valt is het wellicht lastig om aanwezig te zijn. We nodigen jullie uit om de begroting op te vragen bij het Bestuur en door middel van een machtiging toch je mening tijdens de AV te laten gelden.

In Memoriam
22 Jun 2015 15:57
Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 92 jarige leeftijd:
em.Prof.ir. IJsbrand Boxma

Emeritus-hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van de Electrotechnische Vereeniging
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van Miep Boxma-Geuvels

* Groningen, 4 september 1922
† Gouda, 19 juni 2015

Sinds 1986 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer ...

Lees verder

Het betreurt ons om te melden dat is overleden op 92 jarige leeftijd:
em.Prof.ir. IJsbrand Boxma

Emeritus-hoogleraar Technische Universiteit Delft
Erelid van de Electrotechnische Vereeniging
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw
Officier in de Orde van Oranje-Nassau
weduwnaar van Miep Boxma-Geuvels

* Groningen, 4 september 1922
† Gouda, 19 juni 2015

Sinds 1986 heeft de Electrotechnische Vereeniging het genoegen gehad om de heer Boxma als Erelid van Vereeniging te hebben. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

De Vereeniging verkeert hierom in een staat van rouw tot en met zondag 28 juni. Hierdoor zullen geplande activiteiten komende week niet plaatsvinden. Deze activiteiten zijn:
De Algemene Vergadering van 24 juni
De Lustrum Themapresentatie van 24 juni
De bekendmaking van het Potentieel Bestuur 2015-2016 van 25 juni
Deze activiteiten zijn uitgesteld tot een nader te bepalen datum

Zie het bericht

Aankondiging Algemene Vergadering
10 Jun 2015 17:31

Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

3 juli - Vassiliadiszaal HB 10.230

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 20 mei

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Exploitatie EESTEC-evenement 2014

8. Exploitat...

Lees verder

Algemene Vergadering

Voorlopige agenda

3 juli - Vassiliadiszaal HB 10.230

1. Opening

2. Vaststellen definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 20 mei

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Exploitatie EESTEC-evenement 2014

8. Exploitatie EESTEC-evenement 2015

9. Exploitatie, Verslag KVC en Decharge 109de Dies Nataliscommissie

11. Voorstel Batavierenrace

12. Voorstel Afstudeerpresentjes

13. Begroting 33ste EOW-Commissie

14. WVTTK

15. Rondvraag

16. Sluiting

Nieuwe naam Veemhal
22 May 2015 12:27

In het academische jaar 2015-2016 bestaat Electrical Engineering aan de TU Delft 110 jaar. Het lustrum start op woensdag 16 september met de opening van de nieuwe hal voor alle practica-voorzieningen van de opleiding Electrical Engineering. We noemen de betreffende ruimte nu nog Veemhal, maar deze naam is niet passend meer. We dagen daarom alle studenten en medewerkers van de faculteit uit om dé nieuwe naam voor de hal te bedenken.

Klik hier ...

Lees verder

In het academische jaar 2015-2016 bestaat Electrical Engineering aan de TU Delft 110 jaar. Het lustrum start op woensdag 16 september met de opening van de nieuwe hal voor alle practica-voorzieningen van de opleiding Electrical Engineering. We noemen de betreffende ruimte nu nog Veemhal, maar deze naam is niet passend meer. We dagen daarom alle studenten en medewerkers van de faculteit uit om dé nieuwe naam voor de hal te bedenken.

Klik hier om een naam in te sturen!

U kunt uw ideeën tot 3 juni insturen. Uit alle inzendingen worden vervolgens door de jury de vijf beste namen gekozen. U kunt tot 22 juni op deze namen stemmen. De naam met de meeste stemmen wordt op 16 september tijdens de opening van de nieuwe hal onthuld door Rob Fastenau en de prijswinnaar.

Laatste foto's
Woord van de dag
Quote
T**l: Daar waar mijn Bestuur gaat, buigt mijn rubberen ruggengraat