Log in
 
Contact Registreren

Electrotechnische Vereeniging

Welkom op de homepage van de Electrotechnische Vereeniging, kortweg ETV. Sinds de oprichting in 1906 heeft de ETV als voornaamste doel om de belangen van de studenten Elektrotechniek tegenover de universiteit te behartigen. Dit komt onder andere neer op evaluatie van en inspraak in de opleiding; ook biedt de ETV de benodigde boeken voor de opleiding aan.

Dit is echter slechts één van de vele facetten van de ETV. Zo worden er gedurende het hele collegejaar veel activiteiten georganiseerd voor en door studenten. Dit varieert van excursies, lezingen van bedrijven en symposia tot studiereizen, borrels en ledenlunches. Deze activiteiten worden deels georganiseerd door het Bestuur, en deels door de verschillende commissies van de ETV.

Veelal worden deze activiteiten in samenwerking met bedrijven georganiseerd. Bent u geïnteresseerd in een samenwerkingsverband met de ETV, neem dan graag contact op met de Commissaris Extern van het huidige Bestuur.

Nieuws
Algemene Vergadering 9 december
30 Nov 2015 10:56

woensdag 9 december 11:00

Studieverzameling

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 4 november 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Installatie en begroting De DiscusCie

8. Voorstel krant

9. Verhoging Motibo budget

10. Exploitatie en verslag KVC Lustrumopeningsfeest

11. Exploitatie en ve...

Lees verder

woensdag 9 december 11:00

Studieverzameling

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 4 november 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Installatie en begroting De DiscusCie

8. Voorstel krant

9. Verhoging Motibo budget

10. Exploitatie en verslag KVC Lustrumopeningsfeest

11. Exploitatie en verslag KVC Lustrumweek 1

12. Exploitatie, verslag KVC en decharge Electrip 2015

13. Update Lustrum

14. Installatie Galacommissie

15. Installatie WakCie 2015/2016

16. Installatie Electrip 2016

17. Mutatie FEE

18. Decharge Kobus Kuchcommissie

19. Installatie Kobus Kuchcommissie

20. WVTTK

21. Rondvraag

2. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 4 november 2015
04 Nov 2015 14:42
De notulen van de algemene vergadering van 4 november en goedgekeurde notulen van 19 oktober zijn hier te vinden: https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html
Algemene Vergadering 4 november
21 Oct 2015 15:57

woensdag 4 november 12:00

Vassiliadiszaal

1. Opening

2. Vaststelling der definitieve agenda

3. Notulen vergadering d.d. 19 oktober 2015

4. Mededelingen

5. Post

6. Onderwijsmededelingen

7. Begroting 2e Lustrumweek

8. WVTTK

9. Rondvraag

10. Sluiting

Notulen Algemene Vergadering 19 oktober 2015
20 Oct 2015 09:30
De notulen van de Algemene Vergadering van 19 oktober zijn te vinden op https://www.etv.tudelft.nl/pid/34.html
Laatste foto's
Woord van de dag
Quote
Sch*lv*n: Zw*l**, kan jij notuleren, dan kan ik leiden.
F**b*ck: Met de korte of de lange ij?
Sch*lv*n: Beide!